Bekir ÖZERDEM

Bekir ÖZERDEM


Devlet Büyüklerim, herkes kendi işini yapsın.

16 Ocak 2018 - 17:12

Ülkemizde bulunan 22 milyondan fazla aracın , sigortasızlık oranı tam olarak tespit edilemese bile , otalama % 20 dersek sanıyorum kimse itiraz edemez . Traktörlerin , motorlu bisikletlerin sayıları , yedieminde bulunan bağlı araçlar , fabrikaların sahaları içersin de ve kırsalda bulunup trafiğe çıkmayan araçları da dikkate alacak olursan , sigortasızlık oranının yüzde yirmi olması gayet normal . Tabi ki maddi imkansızlıktan dolayı zorunlu poliçelerini yapamayan bir gurubu da kimse inkar edemez .

Bu anlamda yaptırım gücü olduğu halde ; sigortasızlık oranını en aşağı seviyelere çekemeyen devlet yetkililerinin , anlamsız duruşları da tartışmaya açık bir konu . Sigortasını yaptırmayan araçların belli olduğu , bu araç sahiplerinin adresleri telefon bilgileri olmuş olduğu halde , her ne kadar çoğunluk kırsalda bulunan traktör ve motorlu bisikletler olsa da; caydırıcı tedbirlerin alınmaması gerçekten içler acısı bir durum .

Tamam bunları biliyorsunuz da ne anlatmak istiyorum . Şimdi 2018 başı itibariyle Emniyet müdürlükleri bazında trafik şube müdürlüklerinin yapacağı tüm işlerin noterlere yaptırılmak istenmesine bir anlam veremiyorum .

Şu anda mevcut sistem ; araç satışları noterler marifetiyle yapıldıktan sonra , araç sahiplerinin trafik şube müdürlüklerinden tescil belgelerini almaları için , önce trafik sigortalarını yaptırmaları gerekiyordu . Trafik sigortalarını yaptırdıktan sonra ilgili müdürlüklere gidip ruhsatlarını almaları söz konusu idi . Sigorta poliçesini yaptırmayan araç sahiplerinin ruhsatlarını alabilmeleri mümkün değildi .

Şimdi nasıl olacak peki ; trafik şubelerinin tescil işlerini yapacak olan noterler , sigortası olmayan araçlara tescil belgelerini nasıl verecek ? Emniyet müdürlükleri gibi sigortasının yapılmasını beklemeden , araç belgelerini verme imkanları söz konusu olacak mı ?

Velevki trafik poliçeleri olmadan gerekli sahiplik belgeleri araç sahiplerine teslim edildi , benim vatandaşlarım zorunlu trafik poliçelerini yaptırmaya özen gösterecekler mi ? Sistem nasıl işleyecek . İşlevsel ve daha muntazam olarak işler yürüyecek mi ?
 

Hiç sanmıyorum ; daha da fazla olarak sigortasızlık oranı artacak . Noterler trafik şube müdürlüğündeki işleri yapmaya başlayınca ortalık belirli bir süre toz duman olacak . Sonra noterler ihtilaflı işler için bulunurken ; araç tescil işlemleri ihtilaf grubundamı oluyor , onun için mi noterlere verilmeye çalışılıyor ?

Değerli devlet büyüklerim ; Araç tescili ile alakalı işlemlerin noterlere verilmesi gerçekleşirse eğer .

Önümüzdeki günlerde sigorta acentelerinin zor durumda kalmasına sebep olabilirsiniz

Zorunlu trafik poliçelerinin tanzim edilmemesinde oranın artmasına dolaylı etkiniz olabilir .

Trafik şube müdürlüklerindeki yüzlerce donanımlı emniyet mensuplarının bilgi birikimlerinin heba olmasına neden olursunuz .

Her zaman her ortamda anlatıyor , anlatmaya çalışıyoruz ya ; değerli devlet büyüklerimizden HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN , sözlerini duymak istiyoruz .2018 yılının Türk islam alemine hayırlı olmasını diliyorum.

Bu yazı 91 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum