BAHADIR ZENGİN

BAHADIR ZENGİN


AVUKAT MESLEKİ SORUMLULUK POLİÇESİ

29 Mart 2014 - 13:40

Değerli dostlar,

Günümüzde çok önemli yere sahip olan ve önemi gittikçe artan sorumluluk sigortalarından birini, Avukatlık Mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili sizlere bilgi aktarımı yapmak istiyorum.

Avukat Mesleki Sorumluluk Poliçesi Neden Gereklidir ?

Türkiye Barolar Birliğine bağlı Avukatların Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi bilindiği üzere, ülkemizde bugüne kadar yaygın uygulanan bir poliçe örneği değildi. Özellikle Avrupa Birliği’ ne giriş sürecinde gerek uyum yasaları neticesi, gerekse ülkemizde mülk edinen yabancı uyruklu ailelerin, yabancı sermayeli şirketlerin, turizm sektöründe çalışan firmaların ve müvekkillerinin hatta Türkiye’ deki avukatlık büroları ve ortaklıklarıyla çalışan yabancı ülkelerdeki avukatlık bürolarının talepleri sonucu avukatlarımız ve müvekkilleri için garanti niteliğine haiz"Avukat Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi" artık önemli bir ihtiyaç, talep edilen bir konu haline gelmiştir.

Kapsamı; Avukatın, avukatlık mesleğini icra ederken, hem kendisinin hem de bürosunda çalıştırdığı tüm avukatların ve diğer personelinin olası ihmal veya hatalı eylemleri sonucu karşılaşacakları maddi zararları poliçe şartları ve limitleri çerçevesinde temin eder.POLİÇE KAPSAMI :

1 - Avukatlık bürosu ve çalışanları olarak; Avukatlık mesleğini ifa ederken her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal veya Mesleki Hizmeti yerine getirmede ihmal veya Mesleki Hizmeti yerine getirmemeden kaynaklanan 3. şahısların maddi ve manevi zararlarını karşılar.

Poliçe Kapsamında Olan Bazı Örnekler

Haczi düşürmek

Ciddi bir alacak davasındaki (meblağ 500.000 YTL civarında) haciz sıralamasında 14. sırada bulunan bir haciz dosyası yenilemesi atlanmıştır. Nedeni de Önündeki 13 kişiden kendilerine sıra gelmeyeceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Ancak; Müvekkilinde bu düşünceye sahip olmasına rağmen önündeki haciz dosyalarının da düştüğünü duymasıyla birlikte hacizde 2. sıraya geldiklerini fark ettiklerinde heyacanla dosyanın yenilenmesini talep etmektedir.

Görevsizlik kararları

150.000.-TL değerindeki bir dava ile ilgili Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan bir dosya “görevsizlik” kararı ile Sulh Hukuk Mahkemesinde takip edilmesi gerektiği kararı avukata tebliğ edilmiştir. İlgili avukat 10 gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesinde dava dosyası ile ilgili müracaatını yapması gerektiği halde ,dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesi tarafında Sulh Hukuk Mahkemesine gönderileceğini düşünmüş ve zaman aşımına uğratarak 1 ay sonra müracaat ettiğinde kendisinin hata yaptığını fark etmiştir. Müvekkili kendisinde 150.000.-TL yi talep etmiş ve alamayınca da hakkında ceza davası açılması için müracaatlarını yapmıştır. Dava halen devam etmektedir. Sonucuna göre arkasından tazminat davası da geleceği kesindir.

Avukatın Mesleki teminatı bulunsa idi her iki taraf içinde bu konu kapanmış ve mağduriyet poliçe teminatından giderilecekti.

Temyiz Süresini Kaçırmak

Bir kurumun alacakları ile ilgili dosyaların temyiz süresini kaçırdığımızda dosyaların yeniden harcının yatırılması için dosya başına ve toplam dosya miktarı kadar yapılacak masrafı ilgili kurumdan talep edemeyeceğimize göre öz kaynaklarımızdan karşılamak durumunda teminatımızdan karşılamamız mümkün olacaktır.

Tedbir davası açmayı atladığımızda

Bir alacak davasında karşı tarafın üstüne kayıtlı taşınmaz bulunmaktadır. Davanın açıldığını ve taşınmaza haciz konulacağını anlayan borçlu taşınmazlarını kızına devretmiştir. Hacze giden avukat bunun anlaşmalı bir satışla şahsın kızına devrettiğini ek bir tespit davası ile araştırılmasını istemiş ancak aynı anda taşınmaza tedbir koydurtmamıştır. o anki mal sahibi olan kızı hemen üzerindeki taşınmazı akrabası olmayan birine satış ile devretmiş ve bundan dolayı da alacaklı ilgili avukattan tedbir koysaydın ben alacağımı tahsil etmiş olacaktım diyerek ilgili meblağı talep etmiştir.

Bu olayda teminat kapsamına giren bir olaydır.

Manevi Tazminat

Altı ay hapis cezası almış bir müvekkilinizin cezasını temyize göndermediniz. Müvekkiliniz de Sayın vekilim evimin geçimini kim sağlayacak, temyize gönderseydin benim için bir umuttu. Altı aylık masrafım da 18.000.-TL (ev kirası, ev giderleri ve çocuklarımın ihtiyaçları) diye söyledi ve sizden talep etti. Artı olarak bu süreyle ilgili 10.000.-TL de manevi tazminat talep etti. Poliçe genel şartlarımıza göre bu talep haklı bir talep olup, poliçe teminatından karşılanır.

Not: Maddi talepler de yargı kararına gerek yoktur. Müvekkilin yazılı talebi yeterlidir. Manevi tazminat taleplerinin ise yargı tarafından kesinleştirilmiş olması gerekmektedir.

Yargıtay Kararları

Özet: Vekil, müvekkille karşı iyi bir suretle ifa ile mükelleftir. Davalı avukatın manevi tazminat istemediği, maddi tazminat miktarını tespit ettirmediği, konu ile ilgili mevzuatı araştırmadığı, zaman aşımı sürelerine dikkat etmediği, ek davayı zamanında açmadığı, görevini yerine getirmede özensiz davrandığı, böylece kendi kusuru ile davacının zarara uğramasına sebep olduğu sabittir.Bahadır ZENGİN

Sigortacılık Bilgilendirme Topluluğu Sayfa Yöneticisi

Bu yazı 35903 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum