Pandemi dönemi dijitalleşmenin önemini ortaya koymuştur.

Sigorta şirketlerinin dijitalleşmesi özellikle pandemi sürecinde müşterilerin istedikleri kanaldan, istedikleri içerikte poliçe satın almalarına imkân vermiştir. 

Pandemi dönemi dijitalleşmenin önemini ortaya koymuştur.
14 Temmuz 2022 - 09:35

Dünyada ve ülkemizde özellikle pandemi sürecinde dijital dünyadaki değişimi ve gelişimi çok bariz bir şekilde gördük. Özellikle genç nüfusun 16-64 yaş arasındaki internet kullanıcılarının %78’inin en az bir defa internetten alışveriş yaptıklarını ve bununda %69’unun mobil uygulamalardan yapıldığını görülmektedir. Türkiye özelinde ise bu oran %75 seviyelerindedir.

Bu veriler bize dünya ve ülkemizde özellikle genç nüfusun internet kullanımın giderek arttığını göstermektedir. Özellikle firmaların hedef müşterilerine ulaşmaları dijital ortamda daha kolay ve ucuz maliyet içirdiğinden firmalar satışlarını bu kanala yönlendirmektedirler.

Esasen dijital sigorta kavramı yaklaşık 10 yıldır gündemde olan bir konu olsa da son zamanların ana konusunu oluşturmaktadır. Özellikle Endüstri 4.0 uygulamasına geçilmesiyle, dijitalleşme, sigortacılıkta 4.0 kavramı, son birkaç yılda insurtech, yapay zekâ, big data gibi kavramlar hayatımıza girdi.

Temelde sigortacılığın temel kaynağını veridir. Artık sigorta şirketleri de bu verilere birçok teknolojik araç kullanarak ulaşmayı hedeflemişler ve ona göre kendilerine bir yol haritası oluşturmaktadırlar. Sigortacılıkta devralınan riskin gerçekleşmesini önleyici verilere ulaşmak ve kullanmak önemlidir. Sigorta sektörünün paydaşları; Sigorta aracısı, şirket çalışanları, hasar servis birimleri, sigorta eksperleri, tedarikçiler gibi insan odaklı ve güven unsuruna dayalı ve çok ürünlü bir sektördür.

Sigorta şirketleri müşterileri ile daha iyi iletişim kurabilmek, ihtiyaçlarını daha kaliteli sağlamak adına teknolojik yatırımlar yapmaktadırlar. Müşteriler her zaman olduğu gibi riskin doğru tespiti, hızlı poliçelendirme hasar anında kaliteli destek, hızlı tazminat ödeme beklemektedir. Sigorta şirketleri bu ve benzeri sebeplerle kendilerini teknolojik yeniliklere açık tutmak zorundadır.

Sigorta şirketlerinin dijitalleşmesi özellikle pandemi sürecinde müşterilerin istedikleri kanaldan, istedikleri içerikte poliçe satın almalarına imkân vermiştir. Pandemi sebebiyle sektörün iş yapış biçimlerinde değişiklikler meydana gelmiş müşterilerin beklentilerin dede değişiklikler olmuştur. Online kanallarının kullanımı artmış e-ticaret gelişmiş ve müşteriye ulaşmak mümkün olmuştur.

Sigortacılıkta dijitalleşme en az 10 yıldır konuşulan bir konu olmasına rağmen sigorta aracılarının dijitalleşme ile kendilerini sistemin dışında bırakılarak sigorta şirketinin müşteriye aracısız poliçe satması kaygısını hep yaşamışlardır. Biz sigorta aracıları özellikle pandemi sürecinde teknoloji sayesinde müşterilerimize daha kolay ulaşıla bildiğini bir anlamda ulaşabildiğimizi de görme fırsatı bulduk ve bu kanaldan satış yapmanın ne kadar ucuz ve maliyetsiz bir kanal olduğunu da görmüş olduk. Böylelikle sigorta şirketlerinin biz acentelerin ve sektörün diğer paydaşlarının iş yapış modelleri değişmiş klasik iş modelleri yerine dijital teknolojilerden faydalanılan yeni iş modelleri ön plana çıkmaya başlamıştır.

Sigorta sektörünün ihtiyaç ve stratejilerine uygun geliştirilecek insurtech projeleri ile sigorta acentelerinin gelişime adapte ederek müşteriler hakkında ham verilerden üretilen bilgiler ve yeni geliştirilecek iş modelleri ile müşteriye sigortacılık hizmetinin daha kaliteli sunmak yanında yeni faydalar yaratılarak da müşteri sadakati sağlanabilir.

Sigorta sektörünün üretimin ortalama %65 üretimine aracılık eden acentelerin dijitalleşmesine sigorta şirketlerinin destek vermesi gerekiyor. Özellikle pandemi dönemi dijitalleşmenin önemini ortaya koymuştur. Gelecekte acenteler için dijitalleşmenin önemi artacak ve acenteler ayakta kalabilmeleri için bu kanala yatırım yapmak ve kendilerini hazırlamak zorundalar.

Özellikle ekonomide yaşanan belirsizlikler ve ürünlerin fiyatlarındaki aşırı artışlar acentelerinin satış ve ofis maliyetlerinde aşırı bir artışa yol açmıştır. Acenteler maliyetlerindeki bu artışın önüne geçebilmek için müşterilerine kolay ulaşmalarına ve ürün pazarlamalarına imkân sağlayan dijitalleşmeye önem vermek zorundadırlar. Önümüzdeki beş yıllık süreçte acenteleri bekleyen en büyük tehlike dijitalleşmedir. Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen internet ve sosyal medyanın işimizi etkileyeceği ortadadır. Teknolojiden geri kalmak mesleki bilgiden geri kalmak kadar önemlidir. Artık rakiplerimiz bizim müşterilerimize bizden daha kolay ulaşılabil hale geldiler ve müşterilerimize aldıkları ürün hakkında bilgi vermeye başladırlar.

Mesleki örgütlerimizin acentelerin dijitalleşmesine yardımcı olmaları bu konuda liderlik yapmaları gerekmektedir. ANSAD derneğimiz bu konuda Türkiye ilk defa düzenlediği Sigorta Fuarında dijitalleşmeye dikkat çekmek ve meslektaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek adına ana panellerden birisini dijitalleşme olarak seçmiş, bu konunun panelde tartışılmasına imkân sağlamıştır. Bu sebeple acentelerin dijitalleşmelerine fırsat yaratacak girişimlerin hem Saik hem de STK’larımız tarafından yapılması acentelerin adına anlaşmalar yapılarak bu desteklerden minimum maliyetlerle faydalanmalarına yardımcı olunmalıdır. Sigorta şirketlerinin iş ortağım dedikleri acenteleri internet üzerinden yapılan satışlarda dışarda tutmaması yok saymaması hatta bu tür satışların acenteler zerinden yapılmasına imkân verecek teknolojik düzenlemelere gitmesi gerekir.

Biz acenteler ayakta kalabilmemiz adına teknolojik yatırımları yapmamız acenteliğimizi bu konuya hazır hale getirmemiz gerekmektedir. Teknolojiye yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır.

Bu vesile ile tüm meslektaşlarım, sektör çalışanlarımızın ve müşterilerimizin bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor sigortalı sağlıklı bir yaşam diliyorum.

Bu haber 117 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum