13/05/2022 tarihi Türk Sigortacılığında gerçeğin gizlenme milatıdır.

13/05/2022 tarih ve saat 15.00 itibarı ile; Türkşiyede,5684 sayılı yasa nezdinde kurulmuş ve Türkiyedeki tüm sigortacılık ile alakalı olan verileri depolama Merkezi olarak ihtisaslaşması temin edilmiş olan Kurum;Aldığı bir yönetim kurulu kararı ile Yukarıda yazılı tüm paydaşlara Araç poliçe geçmişleri,Tramer hasar kayıt geçmişleri,ekspertiz rapor sorgulamaları dahil, her türlü bilgi akışını durdurmuştur.

13/05/2022 tarihi Türk Sigortacılığında gerçeğin gizlenme milatıdır.
10 Temmuz 2022 - 13:57
Değerli Türk Halkı,
Değerli Sigorta Acenteleri,
Değerli Sigorta Eksperleri,
Saygıdeğer Mahkeme Bilirkişileri;

Yapılan görüşmeler neticesinde de bu veri sunumunun kesilmesinin nedeni olarak ‘’ Bazı veri görebilecek yetkiye sahip şahısların, bu verileri 3. Şahıslar ile paylaşması ve bundan maddi gelir elde edilmesinin önünün kesilmesi olarak bildirilmiştir(Bu bir duyumdur).

Değerli Türk Vatandaşı;
Veri görme yetkisi her kime verilmiş ise, ve bu veriyi bu şahıs 3. Şahıslara paylaşmış ve kullanılmasını temin etmiş olsa dahi veri gerçek ve olan bir veridir.Ancak; Bu şahıs veya kurum; veride tahrifat yaparak kullanmış ise,bunun adı suç, diğeri ise, halihazırda bir telefon numarasına kod girerek bu merkezden her ilgilinin satın almaya devam edebilmesi mümkün olan sistemde sadece verinin ifşasıdır.

Demokrasilerde, bireyler ve kurumlar, diğer bir birey veya kurum ile almak istediği hizmet ister sunulacağı ve nasıl sunulacağı belirlenmiş olan sandviç’i almak olsun isterse Sigorta Poliçesi satın almak; Hizmetin tam ve eksiksiz verildiğinden ötürü şüpheye düşer ise, Adalet mekanizması ile hakkını arama hakkına sahiptir. Aramasının cebren ve kişiler tarafından engellenebilmesi durumu ya teokrasilerde ya kabile topluluklarında bulunur.
Kendine verilen mal ve hizmetten gerçek hakkını alamadığını düşünen her birey ve kurumun adalete başvurarak bu haksızlığın giderilmesini talep etmesi ile birlikte, gene yasal bir kurum olan danışmanlara yani Avukatlara başvururlar veya direkt kendileri adaletin temini için Mahkemelere başvururlar.

Mahkemelerde de; Devlet adına konusunda uzmanlaşmış kişiler, yani hakimler tarafından hangi tarafın haklı ve haksız olduğuna karar vermesi beklenir. Doğrusu da budur.
Ancak; Gene aynı zincir içinde ve konuların büyük bir yelpaze olması ve Sayın Hakimlerin de sadece ve sadece Hukukun önderliğinde karar vermeleri için, durumu, başvurulan konu üzerine ihtisaslaşmış şahıslara vererek, durumun Bilirkişi adı verilen bu şahıslar tarafından değerlendirilerek kendilerine bildirmelerini ve son kararına mesnet olacak duruma getirmeleri için hazırlık yapılmasını temin ederler.

Sigorta Tahkim Kurumu da; Sadece Sigortacılık konularında bu tip anlaşmazlıkların hızlı, tatminkar ve gerçek neticesine ulaştırılması amacı ile kurulmuş ve 2008 yılından bu yana, gerek hakimleri, gerek, raportörleri, gerek bilirkişileri gerekse diğer çalışanları ile son derece ihtisaslaşmış kurum olarak,ilk yıl 90 dava ile başlanmış ve 2022 yılında 300.000 adedi geçecek dava dosyasına gerçek neticeyi verebilecek hale gelmiş olan kuruluştur. Güven abidesidir. Vatandaş ile Sigorta Şirketleri arasındaki son can simididir.

Ve bu kuruluş içinde görev yapan hakimler; nerede ise Dava dosyalarının tamamında Konuları ile bilgileri ile, tecrübeleri ile kendilerini ispatlamış bilirkişiler kullanarak davaların doğru karar verilmesine çalışmaktadırlar.

Bu Bilirkişiler de kendilerine yöneltilen dosyaları ile ilgili doğru, eksiksiz, denetlenebilir veriyi, pek tabiidir ki Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı altında, Devlet tarafından kurulmuş, ancak; Sigorta Şirketleri tarafından finansmanı temin edilmiş kurumun veri bankasından alacaklardır.ve bu verileri de Bilgi, belge ve tecrübeleri ile derleyecek ve Sayın Hakimlere görüşlerini bildireceklerdir.

Bu görüş ; yasa ve yönetmelikler ile korunmuş, asla kanaat içeremez, delile dayanan, açıklanabilir ve ispatı olan bilgiler olmak zorundadır.
VE BÜTÜN BU İŞLERİ YAPACAK BİLİRKİŞİLERİN; 13/05/2022 TARİH VE SAAT 15.00 İTİBARI İLE,BU ENSTİTÜDEN VERİ GÖRMESİ YASAKLANMIŞTIR.

Diğer bir değiş ile, Adalet artık yoktur.
Bu günden itibaren; Sigortacılık konusunda, her kim olursa olsun; Sigorta Şirketleri ile yaptıkları mukavele neticesinde meydana gelmiş olan zararlarının tazmini esnasında zarar ettirildiğini düşünüyor ise, başvuracağı Mahkemeden sağlıklı bir sonuç almasını beklemesi sadece ve sadece hayaldir.

Bir Yetkili; kapatılmanın gerekçesi olarak şu sözleri söylemiştir….
YETKİ VERİLEN ŞAHIS;VERİYİ SATTI..BU SEBEP İLE KAPATILDI…
Peki; o yetkiliye sormazlar mı, ..Sattığı veri yanlış verimiydi, böyle bir veriyi kendi mi uydurdu, sattığına emin misin, ispatın varmı,dedikodu mu, ayrıca satanın bu veriyi satmasındaki amacı neydi, satılan veri kimin işine yarar…??

Peki kendileri telefon numarasına 8 lira yatırınca zaten bu veri cep telefonlarına sağlıksız da olsa gelmiyor mu.?

Ayrıca; Sigorta Bilgi Merkezi olarak 1000 e yakın Bilirkişinin,600 Sigorta Eksperinin veri akışını keseceğine, bu veriyi en çok alan, aldığı veriye karşılık işlemi en az olan şahıs veya kurumu kapatmak (Veri akışını anlık olarak görebildikleri ve tüm taban kendileri içinde olduğu halde) yerine tüm sistemi çökerttiler.

Netice Olarak; Değerli Türk Halkı; 13/05/2022 tarihi Türk Sigortacılığında bir Milattır.Gerçeğin gizlenmesi operasyonudur ve Bu operasyonun kimlerin yararına olacağını ;Sigorta Tahkim Komisyonu Hakimlerinde bulunan ve henüz kararı Bilirkişi raporlarının gelmemesi nedeni ile beklemekte olan 60.000 dosya ile, yıl sonuna kadar gelecek olması beklenen 200.000 dava dosyasının ;yani hak sahibinin hak arayışının önüne geçilme çalışmasını kim istemiştir.

Sigorta Bilgi merkezinin Yönetim kurulundan çıkan bu kararın altında hangi yönetim kurulu üyeleri vardır ve Gerçek bilgiye ulaşılamamasından kimler çıkar elde edeceklerdir.

Bilgilenin istedim.

Rıdvan Ali Gürkan
Sigorta Eksperi
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişisi
Bu haber 222 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum