TÜSAF NEDİR , SAİK NEDİR

Hiçbir Derneğe üye olmayan , hiçbir toplantıya gitmemiş, Mesleği için ve her şeyden önce KENDİSİ İÇİN HİÇBİRŞEY YAPMAMIŞ  canım meslektaşlarım... Bizim de elimizde bir sihirli değnek yok. Hooop şöyle olsun dediğimizde olmuyor her şey...

TÜSAF NEDİR , SAİK NEDİR
04 Ocak 2023 - 10:04 - Güncelleme: 04 Ocak 2023 - 10:10

Sayın Meslektaşlarım ,

Bu kız yine ne anlatacak mı diyeceksiniz

99 depreminden sonra Yapı Denetim firmalaı kuruldu ülkede. Bina yapımı , beton kalitesi ölçülmesi ve “ deprem öldürmez , bina öldürür”  düşüncesini temize çekmek için. O kolonlara kirişlere dökülen betonlardan ilgili firmalar numune alıp illerdeki ilgili Üniversitelerde test edilip raporları 10 sene saklanmak üzere yerlerini aldı . Ve binalar tescilli  sağlamlaştı.

Peki Sigorta Acentelerini kimler tesciller, kanun koyucusu , çatı örgütü neresidir.
En yalın hali ile bir Sigorta Acentesi bağlı bulunduğu ilin Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil yaptırır sonrasında da  bir Sigorta Şirketinden acentelik alır işine devam ederdi. 

Sonra bu işlere de bir düzenleme getirilmesi düşünüldü ve 14.6.2007 tarihinde 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi .

Ne işe yarar bu 5684 ?
Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere bu Kanuna tâbi kişi ve kuruluşların, faaliyete başlama, teşkilât, yönetim, çalışma esas ve usûlleri ile faaliyetlerinin sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.
Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, aracılar, aktüerler ile sigorta eksperleri bu Kanun hükümlerine tâbidir.

SAİK NEDİR ?
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca,  ( 2007 yılında ) sigorta acentelerinin meslek örgütü olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde Sigorta Acenteleri İcra Komitesi oluşturulmuştur.
Ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası mensubu sigorta acenteleri arasından seçilen ve 40 üyeden oluşan Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinin üyeleri, dört yıl süre ile görev yapmak üzere dokuz kişiden oluşan Sigorta Acenteleri İcra Komitesinde görev almak üzere yedi asıl ve yedi yedek üye seçmektedir.
Uzun uzun ne yapar kısmı yerine kısaca ; Sigorta Acenteleri faaliyetlerini denetler düzenler diyebiliriz. Uzun uzun kısmını da en kısa zamanda yazmak isterim :)


TÜSAF NEDİR ?
2004 yılında 10 İlimize bağlı Sigorta Acenteleri Derneği önderliğinde kurulan, halihazırda 37 İlmize ait Derneği bünyesinde barındıran , Meslekle ilgili her dernek ve kuruluşa kapısı açık olan , Sivil Toplum Kuruluşudur.
Tüsaf   “Türkiye Sigorta Acenteleri Fedarasyonu “ Kanun Koyucu değildir.
TÜSAF Türkiye’deki sigorta acentelerini bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlar, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirir, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirir, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu’nun faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapar, görüş üretir, lobicilik faaliyetlerinde bulunur, bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunun aydınlatılmasına katkıda bulunur, yürürlükteki yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve gerektiğinde katılımda bulunmak suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararına etkinliklerde bulunur.

BİLGİ SAHİBİ OLMADAN FİKİR SAHİBİ OLMAK
Sosyal medya herkesin elinin altında. Herkes bir akıllı telefon kullanıyor ise herkes de bu kanallara çok hızlı ulaşabiliyor demektir. Tabi bu mecralarda klavye şovalyesi olmak da çok kolay. Oturduğu yerden “ ne yaptınız ki “ vs diye serzenişte !! bulunan birçok da meslektaşımız var.  ( Ben az kibar yazdım bu kısmı )
Hiçbir Derneğe üye olmayan , hiçbir toplantıya gitmemiş, Mesleği için ve herşeyden önce KENDİSİ İÇİN HİÇBİRŞEY YAPMAMIŞ  canım meslektaşlarım... Bizim de elimizde bir sihirli değnek yok. Hooop şöyle olsun dediğimizde olmuyor herşey...
Ben bir gün Antalya'da domates fiyatlarını protesto eden çiftçinin kasa kasa domatesleri yola döktüğünü örnek verdiğimde “ biz de yola domates mi dökelim “ diyen caaanım meslektaşımmmm ,

Yok yola domates dökmeyelim de , Az elimizi taşın altına koyalım.
İllerimizdeki Derneklere üye olup toplantılarına iştirak edelim ,
“Benim'de bir fikrim var “ diye sesimizi çıkarıp kendimizi gösterelim,
Ticaret Odaları sadece aidat alıyor , başka ne işe yarar diyeceğimize Meslek Komitelerini ziyart edip “Benim için ne yaptın , ne yapıyorsun “ diyelim .


Hiçbir başarı oturduğumuz yerde kazanılmayacak ..

Kalın sağlıcakla....
Özlem ÖZER


 
Bu haber 687 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum