SEKTÖR ACENTESİZ OLMAZ.

Bizler sigorta acenteleri olarak belli bir bölge içinde, sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen ve 5684 sayılı sigortacılık kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren  gerçek veya tüzel kişileriz.

SEKTÖR ACENTESİZ OLMAZ.
21 Şubat 2022 - 14:03
Türkiye  genelinde  de  17000 civarında acenteyiz. Sigorta acenteleri, sigorta yaptırmak isteyen kişilerle, sigorta şirketi adına görüşmelerde bulunarak risklerini doğru tespit ettikten sonra ürünler hakkında kapsamlı bilgi vererek doğru teminatlarla poliçelerinin düzenlenmesine ,tahsilatının yapılmasına aracılık eder ve aynı zamanda hasar anında sigorta şirketi ile müşteri arasında köprü vazifesi görerek hasarının tam ve eksiksiz zamanında ödenmesine yardımcı olurlar.

Acenteler sigortacılıkta yeni ürünlerin müşterilere tanıtımını ve pazarlamasını yaparak penatrasyon oranının artmasını sağlarlar. Aynı zamanda acenteler birer risk yönetimi ve finansal aracılık danışmanlarıdır.


Sigorta acenteleri konusunda eğitimli, deneyimli yetkin kişilerdir. Sigorta acentesi olabilmek için en az 2 yıllık Sigortacılık Yüksek okulu mezunu 24 ay mesleki deneyim şartı ,yada 4 yıllık üniversite mezunu 18 aylık mesleki deneyim şartı ve yine girecekleri sınav sonucu başarılı olmaları durumunda alacakları teknik personel SEGEM belgesi  gerekmektedir.

Ülkemizdeki sigorta prim üretim istatistiklerine baktığımız zaman acentenin prim üretimindeki etkisini görebiliriz. Türkiye Sigorta şirketleri birliğinin yayınlamış olduğu istatistiki verilere  göre acentenin üretimdeki payının giderek düşüyormuş gibi gözükse de acentenin üretimi içerisinde yer alan trafik, kasko gibi branşlarda üretim oranın fazla düşüş göstermediği gözükecektir. Satış kanalları arasında bu kadar çok haksız rekabetin yaşandığı ,bazı aracılar tarafından sigorta poliçesinin promosyon malzemesi olarak kullanılarak yapıldığı, haksız risturnların yapıldığı bir ortamda  özellikle istatistiklerde merkez üretimi içerisinde gözüken  riskli sigortalar  havuzundaki prim  üretimin acenteler tarafında yapıldığı dikkate alınırsa acentelerin prim üretiminin düşmediği aksine arttığı görülebilir.

Ülkemizde  yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle satış kanalarının özellikle bankaların müşterilerine kredi baskısı yaparak poliçe satmaları, sıfır araç bayilerinin müşterilerine bu yönde baskı kurmaları sonucunda müşteriler bu kanallar üzerinde poliçe satın almak zorunda kalmışlardır.

Yıllardır acenteler olarak bu tür zorlamalarla poliçe satılmasına karşı  çıkmaktayız. Bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar yönetmeliğine göre” kredi kullanan kredi kuruluşu tarafından talep edilen teminat ile süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan yeni bir sigorta poliçesini, mevcut poliçenin  veya katılım sertifikasının başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde kredi kuruluşuna ibraz edebilir.

Bu durumda , ilk poliçe başlangıç tarihinden itibaren iptal edilerek ,ödenen primler ibraz tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde ödenir “ denmesine rağmen hala bu y
önetmeliğe uymayan kredi kuruluşları var. Bu ve bunun gibi bir çok nedenlerle yetkili, yetkisiz yada merdiven altı tabir edilen bir çok yapı  elindeki argümanları baskı aracı olarak kullanarak poliçe satışı yapmaktadır. Sigorta acenteleri konusunda eğitimli, deneyimli yetkin kişilerdir.

Bu nedenle acenteler harici  konusunda eğitimli ve yetkin olmayan kişilerden sigorta alınması vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatacaktır. Özellikle asıl işi sigortacılık olmayan kişilerin yada yetkisiz kişilerin yapmış oldukları poliçeler gerçek riskleri, doğru teminatları ve sigorta bedellerini içermediğinden hasar anında büyük mağduriyetler yaşanmasına sebep olmaktadır. Başta sigortacılık güven işidir siz güvenmediğiniz kişilerle yada tanımadığınız kişilerle bilgilerinizi paylaşır mısınız ? özellikle son zamanlarda internet dolandırıcılığı çığ gibi çoğaldı müşterilerin kredi kartı bilgilerine ulaşan dolandırıcılar vatandaşları mağdur ettiler.


Acentelerin aracılık ettikleri sigorta prim üretiminin genel üretimdeki payının artması için yapılması gerekenleri yasal olarak yapılması gerekenler, Sigorta şirketlerinin yapması gerekenler, Biz acentelerin yapması gerekenler ve Müşterilerin yapması gerekenler olarak sınıflandıra biliriz.

Yasal olarak yapılması gerekenlerin başında tüm aracıların tek bir çatı altında toplanması acentelerin en üst resmi temsilcisi olan Sigorta Acenteleri İcra komitesinin adının Sigorta Aracıları İcra Komitesi olarak değişmesi gerekmektedir. Bu değişim beraberinde tüm sigorta aracılarının faaliyetlerini adil ve dürüst bir biçimde yerine getirmesi, iş ahlakının sağlanması, aracıların dayanışma, aracıların mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmasını sağlayacağından  haksız yapılan rekabetinde önüne geçeçektir.

Özellikle sektörde yaşanan sorunların ana kaynağı olan trafik sigortalarında sabit tarifeye geçilmesinin sağlanması eğer bu olamıyorsa acentelerin tüm şirketlerden poliçe kesebilmesinin önünün açılması gerekmektedir. Acentelerin en büyük sorun yaşadığı ve yaşayacağı bilgilendirme yönetmeliği ve kağıt israfının önüne geçmek adına bir an önce e poliçe uygulamasına geçilmesine yasal olanak sağlanmalıdır. KVKK konunun biz acentelerin üzerine yüklediği sorumluluğu azaltıcı düzenlemeler yapılmalıdır.

Aracılar
üzerinde yapılan denetimin zamanında  etkin yapılması sürekli olması gerekmektedir. Tüm aracıların aynı kurumca denetleniyor ve aynı  fiziki ve denetim şartlarına sahip olması  yasal olmayan bir çok aracılık faaliyetinin ve uygulamaların önüne geceçektir.


Sigorta şirketlerin başta yapması gereken kendilerini temsil eden sözleşme yaptıkları aracılar arasında farklı komisyon oranı uygulamamak gelmektedir. Aracılar arasındaki komisyon farklılıkları aracılar arasında risturna, komisyon indirimine dönüştüğünden haksız kazanca ve haksız rekabete yol açmaktadır. Ayrıca sigorta şirketleri acentenin sattığı ürünü bilmesi, mesleki bilgisinin artması açısından  ürün eğitimlerini düzenlemelidir. Sigorta şirketleri acentelerin çalışmalarına destek olmak açısından teknik ve teknolojik açıdan çağa uygun güvenlikli  bir sistem kurarak   alt yapısını güçlendirmelidir.

M
üşterilerden gelen talepleri dikkate alarak ihtiyaçlara uygun yeni ürünler geliştirerek acentelerin farklı ürünler satmasına olanak sağlamalı gelirlerinin artmasına yardımcı olmalıdır. Sektörde bir çok sorunun kaynağı olan zorunlu trafik sigortası tarifesinde sabit tarifeye geçmeli , özellikle ruhsat aldıkları zorunlu sigortalarda poliçe kesmemek adına  acentelerine sistemsel zorluklar çıkarmamalıdır.

Yeni acentelikler tesis ederken acentelik verecekleri b
ölgenin taşıma kapasitesini dikkate almalıdırlar.Gereğinden fazla tesis edilen acentelikler satışın artmasına değil zamanla haksız rekabete yol açmakta bir çok acentenin gelir kaybından dolayı kapanmasına yol açmaktadır.  


Sigorta acenteleri olarak başta  mesleğimizi gerekli özen ve disiplin içerisinde yasalara uygun şekilde yapmalıyız. Mesleğimiz yaparken gerekli mesleki bilgiye sahip olmalı kendimizi sürekli geliştirmeli gerekli mesleki ürün bilgisine sahip olmalıyız.Yasal olmayan mesleğimizin itibarına gölge düşürecek iş paylaşımlarına fırsat vermemeli bunlara aracılık etmemeliyiz. İşimizi sürekli geliştirmeli çağa uygun dijital satış kanallarını  kurmalı, teknolojik alt yapımızı uygun hale getirmeliyiz.

Mesleğimizin saygınlığına g
ölge düşürecek komisyon indirimleri yaparak meslektaşlarımız arasında haksız rekabet oluşturmamalı müşteri gözünde itibarımızı azaltmamalıyız. Sürekli aynı portföy yapısıyla aynı ürünleri değil yeni ürünleri satarak portföy yapımızı güçlendirmeli gelirlerimizi arttırmalıyız.Çağın gerektirdiği teknolojiye ve gelişime açık olması mesleğimizin gelişimi için yatırım yapmalıyız.


Müşterlerin yapması gerekenler olarak da poliçe satın alırlarken aradıklarında ulaşa bilecekleri, yerini yurdunu bildikleri ve her zaman özel bilgilerini paylaştıkları aracıları iyi seçmeleri bunu yaparkende  levhaya kayıtlı vergisini ödeyen yeri yurdu belli yasalara uygun faaliyet gösteren sosyal yaşamlarına kadar kendilerini tanıyan acıları ile kederlenen  sevinçlerine ortak olan  yani aileden biri gibi olan acenteleri tercih etmelidir.

Nasıl insan berberini sıklıkla değiştirmez ise acentesini de değiştirmemesi lazım. Vatandaşlarımızdan ricamız güvendikleri, kişisel bilgilerini paylaşabilecekleri, risklerini bilen ona göre doğru teminatlarla poliçe almalarına aracılık eden  özellikle yerelde tanıdığı yetkili acenteleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde telefonla ,internet yoluyla  tanımadığınız yada yetkisi ve bilgisi olamayan kişilerden yaptırmış olduğunuz poliçelerde büyük oranda mağduriyet yaşarsınız.

İnsanlar sıkıntılı anlarında yanında birilerini görmek isterler sigortacılıkta da bu görevi her zaman acenteler yapar.

Bu sebeple sigortacılık acentesiz olmaz diyoruz.

Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın değişen iklim koşulları ,küresel tehditleri de göz önüne alarak sahip oldukları varlıklarını doğru risklere karşı doğru teminat ve sigorta bedelleri üzerinden tanıdıkları yetkili acenteleri vasıtasıyla sigortalatmalarını söylüyoruz.
        

Sigortalı sağlıklı bir yaşam diliyorum.


Azmi KARAKOYUNLU
ANSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
         
Bu haber 158 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum