Afyon Sigorta Acenteleri Derneği 2009 - 09 Nisan 2020, Perşembe

VERGİLER NEREYE

10 Mart 2014
2.731 kez okundu

VERGİLER  NEREYE

Her sene şubat ayının son haftası vergi haftası olarak kutlanıyor.Çeşitli etkinliklerle vergi ödemenin önemi ve ülke kalkınmasındaki yeri anlatılmaya çalışılıyor.Günümüzde bu sloganların ve etkinliklerin  toplum üzerinde ne derece etkili olduğu  ise şüpheli.Vergi bir ülkenin bütçe gelirlerinin büyük bölümünü kapsıyor  dolayısıyla ülke  kalkınmasın da önemi çok büyük.Türkiye açısından baktığımızda   da  aynı durum geçerli.Ülkemizde vergi oranlarının yüksekliğiyle birlikte  dolaylı vergilerin olması   mükellefler açısından  bir sorun.Benzin  fiyatının % 70 nin vergi olduğunu düşünürsek  vatandaş açısından durumun  önemi ortaya çıkar.Cep telefonundan 7 çeşit vergi alınıyor ve %60 ‘ı  vergi.Dünyanın hiçbir ülkesinde  verginin vergisi alınmıyor.Ayrıca  vatandaşın sırtına  yüklenen vergi  temel ihtiyaçların tamamında dolaylı vergiler şeklinde tahsil edilmekte.Bu ağır yükün  altına giren vatandaşın vergi gelirlerinin  nasıl kullanıldığını bilmek en doğal hakkı.Demokratik ülkelerde bu sorgulanabiliyor.Ülkemiz  açısından ise  vatandaş özellikle son dönemde  bu konuda  tereddüt içinde.Verginin  devletler tarafından  kalkınmayı destekleyecek  alanlarda kullanılması  ekonomik gelişmenin temel koşulu.Ancak yolsuzlukların dünya genelinde son yıllarda arttığını düşünürsek  ,devletlerin vergi gelirlerini  doğru kullanamadığını görmekteyiz.AB ülkelerinde ilk defa  üye ülkeler arasında bir yolsuzluk anketi yapılmış ve bu anketin sonuçları rapor halinde ocak ayında  yayınlandı.Yayınlanan raporda üye ülkelerin yolsuzlukla mücadelede başarısız oldukları belirlenmiş.AB ülke vatandaşları  yolsuzluğun son 3 yılda  olduğuna inanıyor.AB içinde Euro borç krizinin tepe noktası da  bu süre zarfında ortaya çıkıyor.Ankete katılanların dörde üçü  kendi ülkesinde yolsuzluk olduğuna inanıyor.Yunanistan da  bu görüşte olanların oranı %99, İtalya da %97, Litvanya, İspanya ve Çek Cumhuriyetin de  %95 oranında. En düşük oran İsveç te % 54.Sonuçta global anlamda yolsuzluk bütün ülkelerin temel sorunu .Bu sorunun son yılarda artması anlamlı.Çünkü bu yolsuzlukları yapanlar insan.İnsanların  etik ilkelere  uygun davranması , meslek etiğinin yerleşmesi yasalar ve kurallarla olmuyor.Etik kurallar  önce felsefi açıdan ele alınmış, daha sonraki dönemlerde  semavi dinler olarak nitelenen Yahudilik,Hıristiyanlık ve en son Müslümanlıkta  dinsel kurallar çerçevesinde  benimsenmiş.Ancak günümüzde  dinin etkisi de bu konuda ne yazık ki çok farklı değerlendirilmekte.Artık bir sürü kavram birbirine karışmış durumda.İnsanlar  ahlaki   açıdan   iyice yozlaşmış  ve  toplum bu konuda çok duyarsız.Bu duyarsızlık  dünya genelinde   demokrasinin gerçek anlamda yerleştiği ülkelerde  daha az.Demokratik olmayan  ve az gelişmiş ülkelerde daha fazla.Kargaşa, kaos ve savaşlarla birlikte gelişmekte olan ülkelerde toplumsal duyarlılık azalmakta.Enerji savaşları nedeniyle  böyle ülkelerde  savaşlar, kargaşa ve kaos yaratılması da  toplumun önceliğini yolsuzluk gibi etik  sorunlardan uzaklaştırmakta.Sonuç olarak her şeyde olduğu gibi  burada da  iş insanda bitiyor.Hiç bir kural , kanun  yeterli değil insanın ahlaklı olmasında.

Yazarın Son Yazıları

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.