Afyon Sigorta Acenteleri Derneği 2009 - 26 Eylül 2020, Cumartesi

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği hakkında

15 Ocak 2020
1.857 kez görüntülendi

Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği hakkında

 

Değerli Meslektaşımız,
Kredi kuruluşlarının, sigortalılar üzerine baskı kurarak poliçe sattıkları hususunda son dönemde İcra Komitemize çok sayıda müracaatta bulunulmaktadır.
Diğer yandan, konuya ilişkin olarak 13.03.2015 tarihli ve 29294 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve bir örneği aşağıda linkte tarafınıza iletilen Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği 11. Madde birinci fıkrasında; “Kredi kuruluşunun aracı olduğu kredi bağlantılı sigortalarda; kredi kullanan, kredi kuruluşu tarafından talep edilen teminat ile süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan yeni bir sigorta poliçesini, mevcut poliçenin veya katılım sertifikasının başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde kredi kuruluşuna ibraz edebilir. Bu durumda, ilk poliçe başlangıç tarihinden itibaren iptal edilerek, ödenen primler ibraz tarihinden itibaren beş iş günü içinde kesintisiz olarak iade edilir. Aynı koşulların sağlanması kaydıyla sonraki tarihlerde yapılacak iptal taleplerinde gün esası üzerinden prim iadesi yapılarak veya ayrılma değeri ödenerek poliçe sonlandırılır ve ödemeler aynı süre içinde yapılır. 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ve zorunlu sigortaların sonlandırılmasına ilişkin hükümler saklıdır.” hükmü, ikinci fıkrasında ise, “Birinci fıkrada belirtilen esaslar, kredi vadesi boyunca yapılacak yenilemeler için de geçerlidir.” hükmü ile adı geçen Yönetmeliğin 13. Maddesinin birinci fıkrasında; “Kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüzdür. Kredi kuruluşu, kredi kullananın başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırdığı, talep edilen teminat ile süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan sigorta poliçesini kabul etmek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, bahsedilen hükümlere aykırı bir faaliyet tespit edilirse, konunun ilgili somut bilgi ve belgelerle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.
Önemle duyurulur.
TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.